PONUDBA


Zavod opravlja javno službo na področju športa in rekreacije in sicer upravlja z javno infrastrukturo na področju športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti: